Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

MDK

Zapraszamy

lipiec - sierpień 2015

programLATO Z MDK-DŚT 2015
BIP
MDK-DŚT
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:mdk-dst@wp.pl, NIP:718-00-07-644